ponuda
VIVAX
proizvođači
način ugradnje
vanjski/unutarnji
Obično se postavlja pitanja koja je razlika između ta dva plina.
Oba plina su ekološka ali R407C je zamjena za neekološki plin R22.

Svi moderniji uređaji koriste R410A rashladni plin dok R407C koriste uređaji zastarjele tehnologije.