ponuda
VIVAX
proizvođači
način ugradnje
vanjski/unutarnji
Obično se postavlja pitanja koja je razlika između ta dva plina.
Oba plina su ekološka ali R407C je zamjena za neekološki plin R22.

Svi moderniji uređaji koriste R410A i R 32 rashladni plin dok R407C koriste uređaji zastarjele tehnologije.